[mega-TuT] Timer

  Share

  QWER
  Znalec

  Posts : 60
  Join date : 28.04.2011

  [mega-TuT] Timer

  Odoslať pre QWER za So apríl 30, 2011 9:53 pm

  Dobrý den Súdruhovia, súdružky ale hlavne občania tohto fóra. Veľa krát a stále častejšie vidím že niektoré módy majú aj 10 timerov a nieje raritou že častokrát je aj viac timerov na jednu sekundu. Asi vyšlo z módy ale stále o timeroch platí "čím menej tím lepšie". Je to tak, v následujúcich textoch si ukážeme niekoľko spôsobov ako naplno využiť jeden timer.

  Môže mód fungovať na jednom timery ?
  Áno, môže. Ide iba oto, aby ste ho vedeli využiť.

  Kedže už v úvode som hovoril otom že vám ukážem niekoľko spôsobov tak ich aj pomenujem[Varianta A (skrátene V.A, V.B...)] a na konci ohodnotím.

  Teoretická čast:


  Ako to vlastne funguje ?

  V.A By mohla fungovať tak že mód bude využívať 2 timery, jeden sekundový + druhý 2,5 sekundový (alebo iný, aký uznáte za vhodné/potrebné). Všetky scripty by sa dávali do tých dvoch publicoch.
  Výhody:
  + Môžete to využiť a použiť iba 1x ForConneted
  + Môžete rozumne nakladať zo stringom
  Nevýhody:
  - Ak ste :prase: tak je možné že tam bude bordel a nikto iný okrem vás sa tam nevyzná
  - Náročnejšie hladanie chyby

  V.B By mohla fungovať tak že mód bude využívať 1 timer (hlavný sekundový) a ak by niekto potreboval npr. tip tak cez premeny. Všetky scripty by sa dávali do toho publicu
  Výhody:
  + Možnosť využívať aj iný čas (npr. 10 sekund)
  + Možno rozumne nakladať zo stringom
  Nevýhody:
  - Ak ste :prase: tak je možné že tam bude bordel a nikto iný okrem vás sa tam nevyzná
  - Náročnejšie hladanie chyby
  - Viac premenných -> vačšia záťaž na RAM

  V.C By mohla fungovať tak že mód bude využívať 2 timery jeden sekundový + druhý 2,5 sekundový (alebo iný, aký uznáte za vhodný/potrebný). Scripty by sa nedávali rovno do publicu ale by sa "rozmnožili" do viacerých stockov/publicov.
  Výhody:
  + Jednoduchšie hľadanie chýb
  + Priehľadný kód
  (Ak zvládnete, + môžete 1x použiť ForConnected)
  Nevýhody:
  - Viac stringov

  V.D By mohla fungovať že mód bude využívať 1 timer (hlavný sekundový). Script by sa nedával rovno do publicu ale by sa "rozložil" do viacerých stockov/publicov a využívali by sa premenné, aby sa mohlo docieliť že sa npr. public tip spustí za 5 sekund
  Výhody:
  + Možnosť využívať aj iný čas (npr. 10 sekund)
  + Priehľadnejší kód
  + Jednoduchšie hľadanie chýb
  (Ak zvládnete, + môžete 1x použiť ForConnected)
  Nevýhody:
  - Viac premenných -> vačšia záťaž na RAM
  - Viac stringov

  V.E By mohla fungovať tak, že mód bude využívať 1 timer (hlavný sekundový). Script by sa "rozložil" do viacerých stockov/publicov a využívali by sa booly + 1 premenná
  Výhody:
  + Možnosť využívať aj iný čas (npr. 10 sekund)
  + Priehľadnejší kód
  + Jednoduchšie hľadanie chýb
  + Iba Jedena 32 bitová premena
  (Ak zvládnete, + môžete 1x použiť ForConnected)
  Nevýhody:
  - Viac stringov
  - Veľká šanca že timer nepôde ako švajciarske hodinky

  Praktická časť:

  Kedže už v úvode a v teoretickej časti hovoril o tom že vám ukážem niekoľko spôsobov tak aby ste sa nezľakli, nepremenoval som ich.

  Upozornenie ! Toto sú iba názorné ukážky ! Preto tam nepoužijem forward a vynechávam ";" a pod.

  V.A Máte v móde
  kód:

  SetTimer("SecondTimer",1000,1)
  SetTimer("MinuteTimer",60000,1)
  a potom samotný public
  kód:
  public SecondTimer(){
  ForConneted(i,GetMaxPlayers()){
  GetPlayerHealth(i,health)
  if(health > 100) BanEx(i,"Health-Hack")
  if(GetPlayerMoney(i) > 99999999) ResetPlayerMoney(i)
  }}
  a tak aj
  kód:
  public MinuteTimer(){
  ForConneted(i,GetMaxPlayers()){
  if(GetPlayerWeapon(i) == 35) BanEx(i,"Weapon-Hack")
  if(GetPlayerPing(i) > 500) Kick(i);
  }}
  Chyby pádu servera by sa museli hladať takto
  kód:
  public SecondTimer(){
  ForConneted(i,GetMaxPlayers()){
  GetPlayerHealth(i,health)
  print("Health")
  if(health > 100) BanEx(i,"Health-Hack")
  print("Money")
  if(GetPlayerMoney(i) > 99999999) ResetPlayerMoney(i)
  }}
  ako teoria hovorí, kebyže takto máte viac vecí tak je v tom obrovský bordel
  Spôsob hodnotím na: 1/5
  Vyjadrenie: "Tento spôsob sa hodí na menšie módy ako napríklad race alebo mini dm/tdm"

  V.B medzi new dáme npr.
  new reklama;
  new antiping;
  v ongamemodeinit by bolo
  kód:

  SetTimer("SecondTimer",1000,1)
  a samotný public
  kód:

  public SecondTimer(){
  reklama++;
  antimoney++;
  if(reklama == 60){
  SCMTA(c,"TUT By QWER");
  reklama = 0;
  }
  if(antiping == 30){
  ForConnected(i,GetMaxPlayers()) if(GetPlayerPing(i) > 500) Kick(i)
  antiping = 0;
  }
  }
  Chyby pádu servera by sa museli hladať takto
  kód:

  public SecondTimer(){
  reklama++;
  antimoney++;
  print("reklama")
  if(reklama == 60){
  SCMTA(c,"TUT By QWER");
  reklama = 0;
  }
  print("ping")
  if(antiping == 30){
  ForConnected(i,GetMaxPlayers()) if(GetPlayerPing(i) > 500) Kick(i)
  antiping = 0;
  }
  }
  Aj teóriou som dokázal že kebyže si to viete spraviť priehladne, tak jedinou nevýhodou je vysoký počet 32 bitových premenných
  Spôsob hodnotím na: 2/5
  Vyjadrenie: "Tento spôsob sa hodí začiatočníkom ktorý sa iba učia"

  V.C Fujha, už som pri C Very Happy, takže do tretice, všetko náučné Very Happy
  kód:

  SetTimer("SecondTimer",1000,1)
  SetTimer("MinuteTimer",60000,1)
  ukážem to iba na jednom
  kód:

  public SecondTimer(){
  GiveMoneyAll()
  ResetAllWeapons()
  }
  a potom niekam do módu
  kód:

  stock GiveMnoeyAll(){
  ForConnected(i,GetMaxPlayers()) GivePlayerMnoey(i,500)
  }
  dá sa aj public využiť
  forward ResetAllWeapons()
  public ResetAllWeapons(){
  ForConnected(i,GetMaxPlayers()) ResetPlayerWeapons(i)
  }
  ovšem že to môže biť náročnejší scirpt, pekný tut tu písal ATomas, takže načo to tu rozoberať Smile
  aj hľadanie chýb je jednoduchšie
  kód:

  public SecondTimer(){
  print("GiveMoney")
  GiveMoneyAll()
  print("ResetMoney")
  ResetAllWeapons()
  }
  Dúfam, že som vám presne ukázal Variantu C, ktorá je už použiteľnejšia no nieje to to pravé orechové(nemám rád orechy, sú moc horké)
  Spôsob hodnotím na: 4/5
  Vyjadrenie: "Tento spôsob je vhodný pre stredne pokročilých ale aj pre snaživcov, kedže sa vdaka nim naučíte čaro stockov"

  V.D Viz Teória, "zase jeden timer Very Happy, ak ti to vadí nečítaj návod "Timer a jeho plné využitie Very Happy""
  takže medzi new
  new reklama;
  new antiping;
  v ongamemodeinit by bolo
  kód:

  SetTimer("SecondTimer",1000,1)
  a potom public
  kód:

  public SecondTimer(){
  reklama++;
  antiping++;
  if(reklama == 60){
  TIP()
  reklama = 0;
  }
  if(antiping == 30){
  AHP()
  antiping = 0;
  }
  }
  vidíte? jednoduché ako úvaha o mori.
  a potom iba
  kód:

  stock TIP(){
  SCMTA(c,"TUT By QWER");
  }
  dá sa aj public využiť
  forward AHP()
  public AHP(){
  ForConnected(i,GetMaxPlayers()){
  if(GetPlayerPing(i) > 500) Kick(i)
  }
  }
  A ak mód padá, a neviete prečo (viete že je to hlavným timerom) tak jednoducho spravíte
  kód:

  public SecondTimer(){
  reklama++;
  antiping++;
  if(reklama == 60){
  print("TIP")
  TIP()
  reklama = 0;
  }
  if(antiping == 30){
  print("PING")
  AHP()
  antiping = 0;
  }
  }
  Možno že Varianta D vyzerá zložito, stačí ovládať premeny
  Spôsob hodnotím na: 4/5
  Vyjadrenie: "Tento spôsob je vhodný na naučenie sa kladných premenných no aj vzhľad je dobrý"

  V.E No Comment xD (konečne)
  Ako teória hovorí, budeme pužívať 1 premenu + booly čo zaručí že nebudeme toľko zaťažovať RAM-ku
  Medzi new dáme
  new Timer;
  a potom booly npr.
  new bool:antiping;
  new bool:reklama;
  spravíme si timer
  kód:

  SetTimer("SecondTimer",1000,1)
  a potom public

  kód:

  public SecondTimer(){
  Timer++;
  if(Timer == 30) antiping = true;
  if(Timer == 60){ reklama = true; // POZOR ak už nemáte viac boolov (ten stock/public ktorý sa má spustiť po npr. 60 sekundách musí vynulovať premenu Timer ! )
  Timer = 0;
  }
  if(reklama == true){
  TIP();
  reklama = false;
  }
  if(antiping == true){
  AHP();
  antiping = false;
  }
  }
  a potom iba opakovať
  kód:

  stock TIP(){
  SCMTA(c,"TUT By QWER");
  }
  dá sa aj public využiť
  forward AHP()
  public AHP(){
  ForConnected(i,GetMaxPlayers()){
  if(GetPlayerPing(i) > 500) Kick(i)
  }
  }
  a keby server padal tak print použite ako v Variante D
  kód:

  public SecondTimer(){
  Timer++;
  if(Timer == 30) antiping = true;
  if(Timer == 60){ reklama = true;
  Timer = 0;
  }
  if(reklama == true){
  print("TIP")
  TIP();
  reklama = false;
  }
  if(antiping == true){
  print("AHP")
  AHP();
  antiping = false;
  }
  }
  Mne sa zdá že asi najlepšia Varianta, však posúdte samy, jedinou a najvačšiou nevýhodou je že nepôjde presne, ale není jedno či sa TIP spustí po 30 alebo 40 sekundách ? Very Happy
  Spôsob hodnotím na: 4/5
  Vyjadrenie: "Spôsob je nepresný, ale zato sa dá povedať že "najoptimalizovanejší" z týchto 5 variant"

  Pochopenie:

  Všade som povačšinou dával Timer na ktorom som ukazoval prax, spúštal sa každú sekundu takže npr. pri V.D ! To funguje tak že každú sekundu sa premenné v publicu zvyšujú o 1 takže za 30 sekund tam má premenná hodnotu 30 a kedže tam je
  if(antiping == 30)
  to podmienka, "to sa stane ak je premena antiping na 30"
  čiže sme docielili že public AHP sa spustí každých 30 sekund

  Niekde v 1/3 som písal
  "(Ak zvládnete, + môžete 1x použiť ForConnected)"
  Je to pre lepších a kedže viem že viac ako 3/4 súdruhov tu, na fóre mi budú písať ako na to, je to jednoduché v stockoch nebudeme používať cyklus for ale iba playerid viz.
  kód:
  stock GiveAllMoney(playerid){
  GivePlayerMoney(playerid)
  }
  alebo
  kód:
  forward ChcekHealth(playerid);
  public ChcekHealth(playerid){
  GetPlayerHealth(playerid,health)
  if(health > 100) BanEx(playerid,"Health-Hack")
  }
  a timer pre všetkých by fungoval takto
  kód:
  public timer(){
  ForConnected(i,GetMaxPlayers()){
  GiveAllMoney(i)
  ChcekHealth(i)
  }
  //a sem veci ktoré niesu pre všetkých hráčov npr. menenie textdrawu a pod.
  }

  Dakujem za prečítanie môjho Návodu, a dúfam že ste si ho prečítali celý, ak nie odporúčam vám si ho prečítať min. 2x.
  S pozdravom váš milovaný a zároven nenávidený socialisticky založený
  QWER

   Práve je Št december 13, 2018 7:53 am